Click to access the page in English:
Türkçe sayfaya gitmek için tıklayın:
Publishers: Muhammed İkbal CANDAN, The Turkish Society for Theatre Research (theTSTR)
Yayıncılar: Muhammed İkbal CANDAN, Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği (UTAD)
ISSN: 2822-3950