ETKİ: Edebiyat, Tiyatro ve Kültür İncelemeleri Dergisi, edebi, teatral ve kültürel uygulamaların günlük yaşam, tarih, iktidar yapıları, duygulanım, ideoloji, ekonomi, siyaset, bilgi, teknoloji ve çevre ile nasıl ilişkili olduğunu inceleyen akademik makaleleri kapsar. Bu haliyle dergide edebiyat, tiyatro ve drama çalışmaları ile kültürel çalışmalar yer almaktadır. Dergi, popüler eserler ve uygulamalar hakkında tarihsel, çağdaş ve farklı bakış açılarını benimseyerek edebiyat ve tiyatro incelemeleri alanını küresel ölçekte desteklemeye devam etmeyi amaçlar. ETKİ, beşerî bilimler ve sosyal bilimlerle disiplinler arası bağ kurabilen makaleler, incelemeler, eleştiriler, sanat eserleri ve diğer edebi, teatral, kültürel ve entelektüel üretim biçimlerini yayınlar. Bu bakımdan, ETKİ , edebiyat, tiyatro ve kültür araştırmalarını eleştirel bir şekilde ele alan ampirik açıdan zengin, akademik olarak nitelikli araştırmaları dergi sayılarına dahil etmeye öncelik verir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı çıkaran ETKİ, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmaları kabul eder. ETKİ: Edebiyat, Tiyatro ve Kültür İncelemeleri Dergisi ’ne dahil edilen tüm araştırmalar, çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçer.
MAKALE ÇAĞRISI ETKİ Dergisi, edebiyat, tiyatro ve kültür çalışmaları üzerine genel bir sayı olacak derginin beşinci sayısı için başvuruları almaktadır. Lütfen makalenin tamamının dijital bir kopyasını 15 Nisan 2024 gününe kadar etkijournal@gmail.com adresinden ETKI Dergisi’ne gönderin.
ISSN: 2822-3950
Edebiyat, Tiyatro ve Kültür  İncelemeleri Dergisi