TARANDIĞIMIZ DİZİNLER
Dergimiz, Modern Language Association Bibliography (MLA)’da taranmaktadır.
Edebiyat, Tiyatro ve Kültür  İncelemeleri Dergisi