MAKALE GÖNDERME YÖNERGELERİ Lütfen çalışmanızı göndermeden önce aşağıdaki kriterlerin karşılandığından emin olun. Bunlara uyulmaması, başvurunuzun reddedilmesine neden olacaktır. Makale Gönderirken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kelime sayısı, araştırma makaleleri için 5000-8000 kelime ve kitap incelemeleri için 1500-2000 kelime arasında olmalıdır. (Kelime sayısına özet, bio-note, alıntı yapılan eserler ve anahtar kelimeler dahil değildir.) İntihal yazılımının alıntıları intihal olarak işaretlemediğinden emin olmak için lütfen tüm metin alıntılarının çift tırnak (“ ”) içinde olduğundan emin olun. 4 satırdan daha uzun olan tüm tırnak işaretleri, ayrı bir paragrafa dönüştürülmeli ve 0,5 inç sola doğru girintili olmalıdır. Gönderim dosyası aşağıdakileri içermelidir: Makale Başlığı, Öz, Anahtar Sözcükler, Ana Metin, Kaynakça. (Ne ana metinde ne de üstbilgi/altbilgide yazar(lar)ın adı geçmemelidir.) Dergi uluslararası bir okur kitlesine sahip olması nedeniyle, tüm anadil sözcükleri, çevirileri/tanımları ve kullanımları hakkında bilgi veren bir dipnot kullanılmalıdır. Biyo-not: Lütfen önceki yayınlarınızı biyo-nota eklemeyin. Örnek biyo-notları buradan görüntüleyebilirsiniz. Makalelerde takip edilecek yazım şablonu MLA Sekizinci versiyonudur. Referanslar (dipnotlar ve alıntılar) da MLA tarzında olmalıdır. Lütfen ayrıntılı bilgi için MLA yazım yönergesine bakın. Kitap incelemelerinin formatı için lütfen Kitap İnceleme Yönergeleri ne bakın. Dil Gereksinimleri: ETKİ Dergisi’ ne gönderilen çalışmaların editörler ve hakemler tarafından adil bir şekilde değerlendirilebilmesi için dil hatası içermemesi gerekir. Eğer makaleniz için editörlük, redaksiyon veya formatlama (MLA yönergeleri) konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetleri kullanmanızı öneririz. Lütfen unutmayın: Düzenleme hizmetleri satın almak, hiçbir şekilde çalışmanızın kabulünü garanti etmez veya seçim sürecimizi etkilemez. Yazar Sorumluluğu: ETKİ Dergisi , kurumsal arşivleme, yayın öncesi arşivleme veya kendi kendine arşivleme dahil olmak koşuluyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla çevrimiçi olarak yüklenen hiçbir çalışmayı kabul etmez. Yalnızca yayınlanmamış çalışmalar kabul edilir. Politikamız gereği, eşzamanlı başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yazarın buna uyma konusundaki herhangi bir ihmali tamamen kendi sorumluluğundadır. ETKİ Dergisi , sıfır intihal politikası güder. İntihal tespit edilirse eserin yayımlanması iptal edilir. Lütfen bir sayı için tek bir makale/kitap incelemesi gönderin. Yazarlar aynı anda farklı sayılar için başvuruda bulunabilirler. Gönderinin birden fazla yazarı olması durumunda, lütfen tüm yazarların biyo-notlarının yanı sıra iletişim ve e-posta kimliklerini gönderin. Lütfen çalışmanızı ilgili Bildiri Çağrısı nda verilen e-mail aracılığıyla gönderin. Editörlük süreci, önemli miktarda zaman alan çok sayıda düzenleme ve incelemeden oluşur. Bu nedenle, son teslim tarihine kadar gönderileri almaktan mutlu olsak da, bize erken gönderiler gönderen yazarları takdir ediyoruz. Lütfen gönderiyle ilgili tüm soruları editor@etkijournal.com adresine gönderin.
Edebiyat, Tiyatro ve Kültür  İncelemeleri Dergisi